Wróć do listy

REGULAMIN OŚRODKA

REGULAMIN OŚRODKA
CHARYTATYWNO SZKOLENIOWEGO CARITAS 
W POPOWIE-LETNISKO
 
1. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem się i potwierdzeniem niniejszego regulaminu, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień. 
2. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
3. Osoby niepełnoletnie mogą zamieszkać na terenie Ośrodka tylko i wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za ich pobyt i czyny.
4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 i trwa do godziny 12:00 dnia następnego. 
5. W przypadku nie oddania kluczy od pokoju lub domku do godziny 12:00 naliczana będzie opłata za kolejną dobę. Za zgubienie klucza pobierana jest opłata w wysokości 20 złotych.
6. Gość zobowiązany jest do opłacenia całego pobytu (na jaki była dokonana rezerwacja) tuż po zameldowaniu w Recepcji Ośrodka.
7. W przypadku wcześniejszego opuszczenia Ośrodka nie będą zwracane koszty pobytu.
8. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz przebywania zwierząt domowych (psy, koty itp.).
9. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć urządzenia pobierające energię, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć okna i drzwi na klucz.
10. Uprasza się o właściwe przechowywanie i zabezpieczanie rzeczy wartościowych oraz pieniędzy, ponieważ Ośrodek nie odpowiada za ich zaginięcie.
11. Za wszelkie szkody wyrządzone w pokoju lub domku odpowiedzialny jest przebywający w nim Gość.
12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach i domkach grzałek, farelek, grzejników, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia podstawowego. Zabronione jest stosowanie prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej, wysypywanie niedopałków papierosów do kosza na śmieci, owijania lub zakrywania punktów świetlnych tkaniną lub papierem, używanie sprzętu i urządzeń gaśniczych niezgodnie z ich przeznaczeniem.
13. Wi-fi na terenie Ośrodka jest bezpłatne dla wszystkich Gości  podczas ich pobytu. 
14. Gość Ośrodka nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę, bez zgody Kierownictwa Ośrodka.
15. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami przeznaczonymi do tego celu. 
12. Osoby korzystające z usług Ośrodka mają prawo do wypoczynku oraz korzystania z obiektów, wszelkich atrakcji (zgodnie z ich przeznaczeniem i odrębnym regulaminem) i walorów przyrodniczych dostępnych na terenie Ośrodka. 
13. Zezwala się na palenie ognisk tylko w wyznaczonych do tego miejscach (informacje w Recepcji). Kategorycznie zabrania się rozpalania ognisk w lesie!
14. Dodatkowe wyposażenie (talerze, sztućce, kubki, garnki, patelnie itp.)  Goście powinni przywieźć we własnym zakresie lub skorzystać z Kącika Kuchennego znajdującego się w Głównym Budynku Ośrodka. Ww. sprzętów zabrania się wynosić poza obszar Hotelu.
15. Cisza nocna trwa od godziny 22:00 do 6:00 dnia następnego.
16. Brama Ośrodka jest zamykana o godzinie 22:00 do 7:00 i otwierana wg potrzeb przez Portiera.
17. Parking Ośrodka jest monitorowany i bezpłatny wyłącznie dla Gości Ośrodka podczas ich pobytu.
18. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu czy wody, braku zasięgu lub sygnału TV i Wi-fi.
19. W przypadku zastrzeżeń dotyczących  jakości usług, wystąpienia usterek, Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie uchybień do Recepcji, co umożliwi poprawę standardu świadczonych usług.
20. W dniu zakończenia pobytu, przed wyjazdem należy zgłosić się do Recepcji i dokonać odbioru pokoju, domku i zdania kluczy. 
21. Osoby nie przestrzegające regulaminu będą zmuszone opuścić teren Ośrodka bez możliwości zwrotu kosztów pobytu.